Patronat honorowy


  Maria Wasiak 

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

Firmy współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

 Fotoreportaż z Seminarium

 

 

 

 

 Zobacz fotoreportaż z Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014

http://nawierzchniedrogowe2014.konferencjespecjalistyczne.pl

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014

Kraków, 25 listopada 2014 r. 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Programem KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014

Przygotowania do Krakowskich Dni Nawierzchni 2014 podczas Targów INFRASTRUKTURA 2014

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych - WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014" to drugie, po I Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych – ASFALTY 2013", wydarzenie z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes poświęcone wyłącznie nawierzchniom drogowym.
Seminarium odbędzie się w ramach „KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2014" w przeddzień II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „ Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014"

 

VIII wydarzenie z cyklu
KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Problem remontów, przebudów i wzmacniania istniejących konstrukcji nawierzchni drogowych zmierzającego do podniesienia ich nośności, likwidacji spękań oraz deformacji trwałych warstw asfaltowych to zagadnienie niezmiernie istotne dla zarządców dróg, którzy zobowiązani są do dbałości o zapewnienie przenoszenia przez nawierzchnię obciążeń od ruchu pojazdów przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Inżynierowie drogowi dysponują szerokim spektrum możliwości technicznych: wgłębna wymiana warstw nawierzchni, nakładki na istniejącą konstrukcję (z usunięciem części lub pozostawieniem w całości istniejących warstw nawierzchni), recykling oraz zastosowanie różnego rodzaju materiałów wzmacniających. Najważniejszymi ograniczeniami są koszty realizacji wzmocnienia, uwarunkowania związane z możliwościami zmiany niwelety jezdni oraz możliwości zorganizowania ruchu pojazdów w czasie trwania robót.
Nie jest tajemnicą, że zaprojektowanie (w tym prawidłowe rozpoznanie stanu nawierzchni) i realizacja przebudowy lub remontu nawierzchni jest przedsięwzięciem trudniejszym niż budowa nowej konstrukcji. Wykonuje się też tego typu prac znacznie więcej niż buduje nowych dróg.

W sierpniu 2013 roku IBDiM pod przewodnictwem prof. Dariusza Sybilskiego zakończył prace, zlecone przez GDDKiA, nad „Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych" będącym aktualizacją Katalogu z 2001 roku. Podczas Seminarium zamierzamy przybliżyć Uczestnikom zawarte tam zalecenia oraz poddać je dyskusji.

Seminarium „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych - WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014" ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych metod wzmocnień, kosztów ich realizacji, trwałości, sprawności wykonania oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom materiałów i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny