Patronat honorowy


  Maria Wasiak 

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

Firmy współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Program Krakowskich Dni Nawierzchni 2014 pdf

25 listopada 2014 (wtorek)

9.00 Otwarcie recepcji Seminarium
Violetta Górecka, Karolina Gutowska – Koza, Marlena Kluszczyk
10.00 - 11.00 Kawa i poczęstunek
11.00 – 11.15 Otwarcie Seminarium
Ewelina Nawara – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Mirosław Bajor – dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka - biznes
prof. Dariusz Sybilski – przewodniczący Rady Programowej Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI
dr Krzysztof Błażejowski – przewodniczący Rady Programowej Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE
11.15 – 13.10 Sesja I - KONIECZNOŚĆ WZMACNIANIA, OCENA STANU NAWIERZCHNI I DOKUMENTY TECHNICZNE
Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Konieczność wzmacniania asfaltowych nawierzchni drogowych” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20']
2. „Diagnoza stanu nawierzchni – nowe technologie pomiarowe w GDDKiA oraz kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia” Wacław Michalski, GDDKiA [20']
3. „Projekt nowego Katalogu przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
4. „Nowa instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno – cementowo - emulsyjnych” dr Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
13:10 – 14.15 Obiad
14.15 – 15.50 Sesja II - BIAŁE NA CZARNE, CZARNE NA BIAŁE I RECYKLING
Prowadzenie sesji: Piotr Kijowski, prof. Dariusz Sybilski
1.
„Technologia whitetopping – założenia i doświadczenia z zastosowań praktycznych”, Łukasz Bargenda, Zbigniew Knapik,TPA Instytut Badań Technicznych [20’]
2.„Technologia blacktopping w praktyce wykonawczej” Stanisław Styk, PBI Holding [20’]
3. „Doświadczenia ostatniej dekady we wzmacnianiu przy zastosowaniu recyklingu” dr Piotr Zieliński, Politechnika Krakowska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja[20’]
15.50 – 16.10 Przerwa kawowa
16:1017.25 Sesja III - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA
Prowadzenie sesji: Wacław Michalski, Andrzej Wyszyński
1. „Wpływ nanotechnologii na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu” Piotr Heinrich, Zydex Industries [15’]
2. Poprawa sczepności międzywarstwowej poprzez zabezpieczenie emulsji asfaltowej preparatem Asphacal TC” Dominik Małasiewicz, Lhoist [15']
3. „Doświadczenia z renowacji nawierzchni asfaltowych zbrojonych geosyntetykami” Adam Kostyra, Inora [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15]
17.25 – 17.45 Przerwa kawowa
17.4518.50 Sesja IV - MODEROWANE FORUM DYSKUSYJNE WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści:
dr inż. Krzysztof Błażejowski - dyrektor do spraw Technologii Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt
Adam Czerwiński - przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych; dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu
Piotr Kijowski – szef Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu
Wacław Michalski – dyrektor Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
dr inż. Igor Ruttmar – prezes zarządu TPA Instytut Badań Technicznych
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski - Kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
Andrzej Wyszyński – prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych; prezes zarządu PRInż-1 Sp. z o.o.
18.50 – 19.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
prof. Dariusz Sybilski, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

19.00
20.00Kolacja

Seminarium towarzyszyć będzie tematyczna wystawa oraz punkty konsultacyjne firm i organizacji związanych z tematyką Seminarium.