Patronat Honorowy

Patronat

Partnerzy Merytoryczni

Partner

Firmy Współpracujące

Patronat Medialny

PROGRAM KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2015

II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne
Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowychWZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015

25 listopada 2015 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji Seminarium
10.00-11.00 Kawa i poczęstunek
11.00 – 11.20 Oficjalne otwarcie Seminarium
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Tomasz Pałasiński, Wacław Michalski, Norbert Wyrwich, Zbigniew Tabor, Adam Czerwiński, proj. Jan Deja, dr inż. Igor Ruttmar, Jerzy Grzesik, Barbara Dzieciuchowicz
Premiera ósmej edycji Kalendarza Mostowego 2016 – prof. Kazimierz Flaga
11.20– 13.00 Sesja I WYTYCZNE
Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1. „Sprzęt stosowany do oceny stanu nawierzchni według Wytycznych „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów” Wacław Michalski, GDDKiA [25’]
2. „Nowe wytyczne techniczne WT 2015 obowiązujące na drogach wojewódzkich województwa śląskiego” Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach [20’]
3. "Pierwsze analizy wymagań dokumentu DSN" Aleksandra Zawadzka, TPA [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
13:00 – 14.00 Obiad
14.00– 15.30 Sesja II DIAGNOSTYKA
Przewodniczący Sesji: Wacław Michalski, Zbigniew Tabor
1. „Ocena stanu nawierzchni oraz jej wzmocnienie w oparciu o pomiar ugięć FWD” Dawid Siemieński, TPA [20’]
2. „Wykorzystanie georadaru do rozpoznania stanu nawierzchni” Małgorzata Wutke, TPA [20’]
3. "Pavement Management Method Using Visible and Infrared Image -Case of Inspection Result by NEXCO West USA" Prezentacja urządzenia do oceny stanu górnych warstw nawierzchni firmy KURABO. Yoshiyuki Mizobe, KURABO INDUSTRIES LTD., Dominik Jutkowiak, Viateco [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16:00 – 17.35 Sesja III WDROŻENIA
Przewodniczący Sesji: dr inż. Wanda Grzybowska, Norbert Wyrwich
1. „ Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku” Arkadiusz Polecki, GDDKiA Oddział Wrocław [20’]
2. „Długowieczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – studium przypadku” dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp z o.o. [20’]
3. „Nawierzchnia pola wzlotów lotniska w Szymanach - blacktopping: odprężenie nawierzchni betonowej i wykonanie asfaltowej” Ewelina Karp – Kręglicka, Andrzej Litwinowicz, Budimex [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]
17.35 – 17.55 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Wacław Michalski, dr inż. Igor Ruttmar, Zbigniew Tabor, Norbert Wyrwich
18.00 Kolacja.

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne
Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralnoasfaltowych oraz betonu cementowego
NAWIERZCHNIE
DROGOWE 2015

26 listopada 2015 (czwartek)

9:00 Otwarcie recepcji Forum
9.00 – 11:00
Kawa i poczęstunek
11.00 – 11.20 Oficjalne otwarcie Forum.
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
dr inż. Krzysztof Błażejowski, Adam Czerwiński, prof. Jan Deja, Wacław Michalski, Tomasz Pałasiński, dr inż. Igor Ruttmar,

prof. Dariusz Sybilski, Zbigniew Tabor, Łukasz Twardowski, Norbert Wyrwich, Andrzej Wyszyński
11.20 – 13.25 Sesja I MITY, FAKTY, TRENDY
Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1. „Nawierzchnie betonowe – mity i fakty” prof. Jan Deja, Akademia Górniczo - Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu [20’]
2. „Asfalt – Beton. Za i Przeciw” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. „Nowe technologie w nawierzchniach asfaltowych na świecie i w Polsce” dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt [20’]
4. „Jak zagwarantować jakość nawierzchni?” dr inż. Igor Ruttmar, TPA [30’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
13:25 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.05 Sesja II ASPEKTY PROJEKTOWE I UŻYTKOWE
Przewodniczący Sesji: dr inż. Krzysztof Błażejowski, dr inż. Janusz Bohatkiewicz
1. „Optymalizacji konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów trójosiowych” Craig Andrews, Tensar International; Piotr Mazurowski, Drotest [15’]
2. „Hałaśliwość nawierzchni asfaltowych i nawierzchni z betonu cementowego - analiza porównawcza” prof. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka [15’]
3. „Przegląd hałaśliwości różnych typów nawierzchni drogowych na podstawie wyników pomiarów metodą CPX” dr inż. Piotr Mioduszewski, Politechnika Gdańska [15’]
4. „Unikalna metoda oceny hałaśliwości nawierzchni drogowych OBSIe” prof. Adam Zofka, Maciej Maliszewski, IBDiM [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
16.05 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30– 17.55 Sesja III ASPEKTY PROJEKTOWE I UŻYTKOWE
Przewodniczący Sesji: prof. Jan Deja, prof. Dariusz Sybilski
1. „Czy nowoczesne technologie nawierzchniowe oraz okoliczności prawne pozwolą na demontaż ekranów akustycznych?” dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o., Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska, Maciej Hałucha, EKKOM Sp. z o.o. [20’]
2. „Co się zmieniło i co się zmieni w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie drogownictwa” Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa [15’]
3. „Nano-dodatek poprawiający adhezję asfalt-kruszywo – wyniki nowych badań” Piotr Heinrich, Zydex Industries [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
19.30 – 24.00 Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015
19.30 Uroczysta kolacja
21.00 Koncert: Daniel Martínez Gómez– skrzypce; Alicja Gutowska – fortepian

27 listopada 2015 (piątek)

9.00 – 10.45 Sesja IV POJAZDY PRZECIĄŻONE
Przewodniczący Sesji: Adam Czerwiński, Piotr Miąso
1. „Pojazdy przeciążone w ruchu drogowym - uwarunkowania prawne” Łukasz Twardowski, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa [15’]
2. „Pojazdy przeciążone w ruchu drogowym - skala problemu” Tomasz Kula, Instytut Badawczy Dróg i Mostów [20’]
3. ” Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową oraz na koszty utrzymania nawierzchni drogowych” dr inż. Dawid Ryś, prof. Józef Judycki, dr inż. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska [15’]
4. „Wpływ zmienności natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej” dr inż. Piotr Burnos, Akademia Górniczo-Hutnicza, dr inż. Malwina Spławińska, dr inż. Piotr Zieliński, Politechnika Krakowska [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
10.45 – 11.10 Przerwa kawowa
11.10 – 13.25 Sesja V TECHNOLOGIA
Przewodniczący Sesji: Bożena Bernasik, Stanisław Styk
1. „Opory toczenia, szorstkość i właściwości akustyczne nawierzchni betonowych” dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o [20’]
2. „Asfalt spieniony innowacyjnym lepiszczem” prof. Marek Iwański, dr inż. Anna Chomicz – Kowalska, Politechnika Świętokrzyska [15’]
3. "Kształtowanie wymagań wytrzymałościowych do nawierzchni betonowych" Wioletta Jackiewicz-Rek, Politechnika Warszawska, Małgorzata Konopska-Piechurska, TPA [15’]
4. „Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych” Danuta Bebłacz, IBDiM. Prelegent: Piotr Różycki, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego [15’]
5. „Asfalty do specjalnych zastosowań” Paweł Czajkowski, Agnieszka Kędzierska, Lotos Asfalt [15’]
6. „Nawierzchnie w technologii betonu wałowanego - właściwości i zastosowanie” Michał Hebdaś, CEMEX [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [10’]
13.25 – 13.50 Przerwa kawowa i poczęstunek
13:50 – 14.50 DEBATA „KSZTAŁTOWANIE TRWAŁOŚCI POPRZEZ ZAPEWNIENIE JAKOŚCI”
Moderator: dr inż. Krzysztof Błażejowski
Paneliści: Barbara Dzieciuchowicz, Piotr Kijowski, Wacław Michalski, Grzegorz Sochański, Stanisław Styk, prof. Dariusz Sybilski
Zagadnienia do dyskusji:
- znaczenie jakości wykonania dla użytkowników dróg: bezpieczeństwo ruchu, komfort jazdy, częstotliwość remontów (utrudnienia w ruchu),
- wpływ jakości na koszty realizacji i utrzymania,
- jak określić kryteria jakościowe wykonania robót?
- badanie jakości wykonania robót przez inwestora,
- nowy dokument techniczny GDDKiA: „Gwarancja jakości”,
- czy przy odbiorach robót i ich rozliczaniu należy uwzględniać tylko wyniki badań wykonane przez inwestora?
- czy inspektorzy nadzoru powinni mieć swoje, niezależne od wykonawców i inwestorów, laboratoria?
- nadzorowanie treści SST i PFU – czy inspektor nadzoru powinien być zaangażowany już na tym etapie?
- jakość dokumentów przetargowych (od strony technicznej), opis przedmiotu zamówienia, wymagania zamawiającego,
- wpływ stopnia skomplikowania realizacji robót na jakość końcową,
- potrzeba i sposoby kształcenia wykonawców robót, producentów materiałów, urządzeń i systemów,
- premiowanie finansowe wykonawców za osiągnięcie wyższej niż wymagana kontraktem jakości wykonania przekładającej się na trwałość. Czy sensowne jest nagradzanie wykonawców robót za „dobrą robotę” jako uzupełnienia karania za niedociągnięcia?
14:50 – 15.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
15:00 – Obiad

KRAKOWSKIM DNIOM NAWIERZCHNI 2015 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa