Patronat honorowy


  Maria Wasiak 

Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Tadeusz Trzmiel IZastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

Firmy współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

Obiekty inynierskie m-w-t kontra

winieta drogi 10 2011 kontra

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas Seminarium referatami:

1. „Konieczność wzmacniania asfaltowych nawierzchni drogowych” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2. „Diagnoza stanu nawierzchni – nowe technologie pomiarowe w GDDKiA oraz kryteria kwalifikowania nawierzchni do wzmocnienia” Wacław Michalski, GDDKiA
3. „Projekt nowego Katalogu przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
4. „Nowa instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno – cementowo - emulsyjnych” dr Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
5.„Technologia whitetopping – założenia i doświadczenia z zastosowań praktycznych”, Łukasz Bargenda, Zbigniew Knapik,TPA Instytut Badań Technicznych
6.„Technologia blacktopping w praktyce wykonawczej” Stanisław Styk, PBI Holding
7. „Doświadczenia ostatniej dekady we wzmacnianiu przy zastosowaniu recyklingu” dr Piotr Zieliński, Politechnika Krakowska
8. „Wpływ nanotechnologii na poprawę cech mieszanki z materiałem z recyklingu” Piotr Heinrich, Zydex Industries
9. Aktywny wypełniacz mieszany Asphacal H, a poprawa parametrów jakościowych mieszanki mineralno – asfaltowej i nawierzchni drogowej” Dominik Małasiewicz, Lhoist
10. „Doświadczenia z renowacji nawierzchni asfaltowych zbrojonych geosyntetykami” Adam Kostyra, Inora